دستورالعمل‌200/1400/509درتاریخ1400/02/29
دستورالعمل‌200/1400/509درتاریخ1400/02/29

تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي موضوع قانون ماليات مستقيم وماليات برارزش افزوده

پيرو بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/01/25 و باتوجه به سوال  برخي از ادارات كل امور مالياتي مبني بر تدوام تفويض اختيار مزبور اعلام مي دارد ، تفويض تقسيط بدهي موضوع بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 تا اطلاع ثانوي كما كان به قوت خود باقي است.

اميد علي پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی