دستورالعمل200/1400/506درتاریخ 1400/02/21تحلیل مالی

دستورالعمل200/1400/506درتاریخ 1400/02/21

تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات ­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفتر مرکزی) در یک استان بوده و در سایر استان ها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیر مستقل متعدد می باشند (از جمله بانک‌ها، موسسات بیمه، دانشگاه‌ها و…) با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر می‌دارد:

الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم

 اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده( ۱۶۹) مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27 ،اطلاعیه های واصله در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می‌باشد و اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی­حساب مستقل می‌باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

 ب) سایر اشخاص حقوقی:

 اداره امور مالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیردولتی ( به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم)  موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، شرکت ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابستگی آنها به شرح زیر تعیین می­شود:

  • اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها
  • اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می‌باشند،اداره امور مالیاتی محل استقرار و واحدهای تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها.
  • اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می‌باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات منصوبه آنها.
  • اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه‌های عمرانی می‌باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اسانامه آنها.
  • اداره امور مالیات ذی‌صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169) مکرر قانون مزبور اصلاحی1380/11/27 و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب)  این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح  برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد. چنانچه سایر ادارات امور مالیاتی هرگونه اطلاعیه مرتبط با فعالیت اقتصادی  یا فهرست حقوق‌بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در صورتی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، از سایر ادارات امور مالیاتی حسب مورد به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی‌سازی پرونده‌های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیند­های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح ارسال نمایند.

ج) سایر موارد

  • پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم و همچنین آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون ­سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی نشده ­اند،بایستی در ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک انجام شود. فرایند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امور مالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهد شد. مالیات­ های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، که از طریق سامانه­ های زیربط انجام می شود، بایستی حسب مورد پرونده های مالیاتی موجر و مستاجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده‌اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی­صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان وصول مابه تفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم می­باشد.
  • از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه‌های آن، حسب مورد بر عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت‌نام شده و تمامی منابع مالیاتی قطعی شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پیش از این در اداره امور مالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار گرفته‌اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل، کلیه سوابق مربوط به حق تمبر اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امور مالیاتی ذی­صلاح هر یک ازمودیان ارسال نمایند.
  • امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج فته طلب (سفته) از متقاضیان، دایر نماید.

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012