دستورالعمل 8932/230/د، درتاریخ1400/02/22
دستورالعمل 8932/230/د، درتاریخ1400/02/22

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام شد.

پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201-42 مورخ1389/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 7639/62 مورخ1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

 محمود علیزاده

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی