دستورالعمل 230/55364/د مورخ 1400/09/08عشایر

دستورالعمل 230/55364/د مورخ 1400/09/08

پیرو دستورالعمل‌ شماره 200/96/503مورخ 1396/02/17 و در راستای اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «برای ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری بهسازی محیط های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستا، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ازمحل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاها و مناطق عشایری و تمرکز وجوه استان‌ها، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

  • ادارات کل امور مالیاتی موظفند در راستای بندهای (2) و (3) آیین‌نامه سهم جمعیتی مناطق یاد شده در هر استان و حساب تمرکز وجوه هر استان را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استعلام و پیگیری نمایند.
  • ادارات کل امور مالیاتی مکلفند سهم مناطق مذکور از درآمد حاصل از عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را پس از کسر کسورات قانونی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت جمعیت ساکن این مناطق به جمعیت کل استان مشخص و به حساب تمرکز وجوه استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
  • ادارات کل امور مالیاتی استان هایی که سهم جمعیتی مناطق مزبور و حساب تمرکز وجوه به آنان اعلام نشده است مکلفند تا اعلام ضریب جمعیتی مناطق مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به نگهداشت یک درصد (1%) از عوارض وصولی موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه اقدام تا پس از مشخص شدن سهم مناطق مطابق بند (1) این دستورالعمل، نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال اقدام نمایند.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیات وزیران درخصوص “آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور” طی نامه شماره ۶۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت كشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت ­وزيران در جلسه ۲۴/۵/۱۴۰۰ به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي و به استناد بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، آيين­ نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين­ نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

ماده ۱- در اين آيين­ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي­ روند:

۱- محدوده شهر: حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع. تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر، ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي­ باشد (ملاک استفاده از اين تعريف، شامل شهرهايي است كه در آخرين طرح مصوب جامع و يا تفصيلي، سكونت­گاه­ هاي غيررسمي جزء حريم شهر شناسايي شده است).

۲- حريم شهر: قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و واپایش (كنترل) شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

۳- محدوده روستا: محدوده­ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح ­های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می­ رسد.

۴- محله: سكونت­گاه غيررسمي يا حاشيه نشين شناسايي­ شده واقع در محدوده و حريم شهر (براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر) كه توسط ستاد ملي بازآفريني شهری پایدار تا پايان سال ۱۳۹۹ تصويب شده است.

ماده ۲- سازمان مديريت و برنامه ­ريزي هر استان مکلف است نسبت سهم جمعيتي ساکن مناطق موضوع این آیین­ نامه واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به جمعیت استان را به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد.

ماده ۳- سازمان امور مالياتي کشور مكلف است سهم منابع موضوع ماده (۲) این آیین­ نامه را از محل درآمد حاصل از عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس آمار جمعيتي تأييدشده توسط سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان، به حساب تمرکز وجوه استان كه نزد خزانه ­داري كل كشور ايجاد مي‌ شود، واريز نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مكلف است تا قبل از پايان مهلت تعيين­ شده، نسبت به واريز علي­الحساب يك درصد (۱%) از وصولي موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و پس از اعلام سهم موضوع ماده (۲) اين آيين­ نامه نسبت به تسويه بدهي يا مازاد واريزي از ابتداي سال در اولين پرداخت اقدام نمايد.

ماده ۴- پروژه­ هاي منتخب موضوع اين آيين­ نامه بايد زودبازده و يك­ساله باشد. پروژه­ ها به پيشنهاد دستگاه اجرايي استان و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان احصا و پس از تأييد شوراي توسعه و برنامه­ ريزي استان قابل اجرا است.

تبصره ۱- شوراي توسعه و برنامه­ ريزي هر استان مکلف به انطباق و اولویت پروژه­ های نیمه‌تمام مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار است.

تبصره ۲- دستگاه اجرايي استان موظف به مبادله موافقتنامه براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

ماده ۵- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مسئول حسن اجراي اين آيين­ نامه بوده و مکلف است گزارش عملكرد این آیین­ نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت كشور (سازمان شهرداري­ ها و دهياري­ هاي كشور)، وزارت راه و شهرسازي (ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و سازمان برنامه و بودجه كشور ارایه نمايد.

ماده۵۹ ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵:

الف ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه‌ای) و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می‌شود.

ماده۶ ـ به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) شهرها و سی‌درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

 

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012