دستورالعمل200/2694/د، درتاریخ1400/01/23وکیل مالیایی

دستورالعمل200/2694/د، درتاریخ1400/01/23

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد .

در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال  تولید، پشتیبانی­ها، مانع زدایی­ها و با عنایت به اثرات ویروسی کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات­های مستقیم­، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضع قانون مالیات­های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره درصورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود:

بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد:

الف- پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی اعلام شده تا پایان خردادماه 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%).

ب- پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (100%).

تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت­های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌گردد.

در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره(6) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره‌های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یاد شده موضوعیت ندارد.

میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت  یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی  یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی­ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی،  تابع شرایط مقرردر زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند.

 تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال و بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده دستورالعمل­های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

اعمال بخشودگی جرائم برای هریک از سنوات یا دوره­ها در هر منبع  با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد.

در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون درنظر گرفتن دوره/ سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده ویا طبق مقررات معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده­اند (به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل) حسب مورد از بخشودگی تا صد دردصد (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می­باشد.

شرط برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال­های ۱۳۹۱ لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مودی ( با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت­های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت­های اعلام شده مشمول بخشودگی صددرصد (100%) خواهد بود.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012