دستورالعمل 200/1402/04 مورخ 1402/03/16مالیات تراکنش های بانکی

در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت پخش غیر دولتی مصوب 20/01/1399 مبنی بر”سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است.” و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر “به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصول مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، و جمع‌آوری، پردازش، بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.”، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به شرح زیر می باشد:

قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی.

تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند  عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند.

پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. پسماندها به ۵ گروه تقسیم می شوند:

پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی.

پسماند عادی: به کلیه پسماندهای گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم مرطوب باشند، در دسته پسماند عادی قرار دارند.

پسماند ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی و حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع  پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه می باشند.

جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) وبارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ، یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند.

تفکیک از مبدا: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آنها پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد.

دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی زباله سوزی

فعالیت های ششگانه: تفکیک از مبداء،جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی.

2- درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و همچنین درآمد حاصل از فروش برق توسط تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

4- مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون بر اشخاص مزبور، اخذ مجوز قرارداد از مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی می باشد.

تذکر: چنانچه مدیریت اجرای پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمانهای وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

5- اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های شش گانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد.

6-نرخ صفر به سایر  پسماندها( پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد.

7- وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نمی‌شود، لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد.

8- بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستورالعمل نمی شوند. ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، “حد تبدیل پسماند ویژه و عادی” موضوع نامه شماره 48630/96 مورخه 16/04/1397  سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

9- در اجرای تبصره (1) ماده (146)مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود.

 برای دانلود این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012