دستورالعمل 200/1401/532 مورخ 1401/04/26بحث مالیاتی

دستورالعمل 200/1401/532 مورخ 1401/04/26

در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (6) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می گردد:

ماده 1 ) تعاریف

1-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

2-آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م

3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

4-مودی:کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی

5-صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می شود.

6-پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد(حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر می باشد.

ماده 2) نحوه تخصیص شماره اقتصادی

در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد.

تبصره 1 : چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت(برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت.

تبصره 2 : در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل ها مورد استفاده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده3) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره

پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می شود. شماره های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir/ در دسترس آنان می باشد.

در این درگاه فهرستی از شماره های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می گیرد.

به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبار سنجی شده ایشان نیز وجود دارد.

ماده 4)نحوه استفاده از شماره اقتصادی

از تاریخ 1401/05/01شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (2) این  دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01( از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن ) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند، در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (6) این دستورالعمل می شوند.

ماده 5) غیرفعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی

وفق ماده 17 آیین نامه اجرایی، در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب ها قراردادها و سایر اسناد نمی باشند:

1-فوت اشخاص حقیقی با اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

2-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت

3-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیرفعال می شود ، شماره اقتصادی ابطال نمی شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی باشند.

ماده6) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی

با عنایت به ماده (169) ق.م.م و ماده (19) آیین نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند:

ردیف

شرح تخلف

میزان جریمه

1

عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

2% مبلغ مورد معامله

2

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران

2%مبلغ مورد معامله

3

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود

2%مبلغ مورد معامله

نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد:

1-استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است .

2-استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، در مورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد.

ماده7) ابلاغ و اجرای دستورالعمل

این دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیر ساخت های لازم در سامانه های سازمان ، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (4) این دستورالعمل فراهم آورد.

 

توضیحات در مورد بخشنامه صادره 

تبصره3 ماده 169 ق.م.م-  ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید.برای ارتباط با ما کافی  است  اینجا کلیک کنید یا از طریق فرم زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012