دستورالعمل 200/1401/528 مورخ 1401/03/16
دستورالعمل 200/1401/528 مورخ 1401/03/16

در اجرای جزء (5) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه های) خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است.

در خصوص طرح (پروژه هایی) که به صورت (بی.ا.تی) و (بی.ا.ا.تی) و (ای.بی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود . در هرصورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش های قابل قبول از جمله فروش در سامانه های (نیما) و (سنا) و واردات در برابرصادرات اقدام نماید. بر این اساس مقرر می دارد:

1-        از آنجا که استرداد مالیات برارزش افزوه دوره های مالیاتی سال 1401، موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد، بنابراین ادارت امور مالیاتی می بایست براساس دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 موضوع فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، اقدام لازم را معمول نمایند.

2-      نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141)  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1401، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان دردسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد، اعمال می شود.

بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

 داود منظور

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی