دستورالعمل 200/1401/526 مورخ 1401/02/26تجزیه و تحلیل

دستورالعمل 200/1401/526 مورخ 1401/02/26

پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/9 و در راستای بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری بند (الف) دستور العمل یاد شده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد.

الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26)

 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه داری کل کشور بابت مالیات سلامت سهم  وزرات بهداشت

2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه داری کل کشور بابت مالیات سهم درآمد عمومی

3)واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض.

100.000.000.000=1/9*900.000.000.000

مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود.

400.000.000.000=4/9*900.000.000.000

مالیات سلامت سهم وزرات بهداشت

400.000.000.000=4/9*900.000.000.000

مالیات سهم درآمد عمومی               

عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر

1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26)

1-1-3) واریز 3 درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی 

2-1-3) واریز (0.27%) بیست هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …

3-1-3) واریز سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری به ردیف درآمدی 110517

4-1-3) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزرات کشور

5-1-3) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری ها،دهیاری ها،فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت.

مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم  این بند از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود:

300.000.000=%3*10.000.000.000

 

سهم درآمدهای اختصاصی سازمان

300.000.000=%3*10.000.000.000

سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و …

9.400.000.000=%94*10.000.000.000

سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری

390.000.000.000=400.000.000.000-10.000.000.000

سهم سایر مناطق

11.700.000.000=%3*390.000.000.000

سهم درآمدهای اختصاصی سازمان

11.700.000.000=%3*390.000.000.000

سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و …

366.600.000.000=%94*390.000.000.000

سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%)

36.660.000.000=%10*366.600.000.000

سهم وزرات کشور

329.940.000.000=%90*366.600.000.000

سهم شهرداری ها، دهیاری ها،فرمانداری ها و ادارات کل امورعشایر

تذکر: عوارض و جرایم  پرداختی شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری مربوط به فعالیت های خارج از پارک به حساب پارک ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری ها،دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.

سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/9  به قوت خود باقی می باشد.

——————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری

ی – به ‌دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012