دستورالعمل 200/1401/501 مورخ 1401/01/29تجزیه گزارشات مالی

دستورالعمل 200/1401/501 مورخ 1401/01/29

 روش محاسبه بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی در سال 1400 اعلام شد.

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می‌دارد:

۱- با توجه به مفاد ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی ( آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ( مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. بنابراین صرفاً اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول استثنای  پیش‌بینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهند بود.

۲- نظر به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت « کارانه » خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)، تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را  پوشش می‌دهد به همان نرخ با نرخ‌های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخ‌های مالیاتی جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافت شده از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰، به روش ذیل خواهد بود؛

با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه فروردین به مبلغ ۷۵,۰۰۰.۰۰۰ ريال و کارانه (نقدی غیر

مستمر) به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 

 

 

فروردین ماه 

حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) سالانه

۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰=۱۲×۷۵.۰۰۰.۰۰۰

کسر معافیت سالانه

۴۲۰,۰۰۰.۰۰۰=۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰-۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات سالانه حقوق و دستمزد (مستمر نقدی)

۴۲,۰۰۰.۰۰۰=۱۰%×۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) ماه فروردین

۳,۵۰۰.۰۰۰=۱۲÷۴۲.۰۰۰.۰۰۰

مالیات کارانه

کارانه فروردین (مزایای غیرمستمرنقدی)

۹۰,۰۰۰.۰۰۰

تا مبلغ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۶,۰۰۰.۰۰۰=۱۰%×۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۰,۰۰۰.۰۰۰

مازاد بر مبلغ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۱

۴,۵۰۰.۰۰۰=۱۵%×۳۰.۰۰۰.۰۰۰

مجموع مالیات کارانه

۱۰,۵۰۰.۰۰۰=۴.۵۰۰.۰۰۰+۶.۰۰۰.۰۰۰

مالیات حقوق مستمر و کارانه فروردین ماه

۱۴,۰۰۰.۰۰۰=۱۰.۵۰۰.۰۰۰+۳.۵۰۰.۰۰۰

با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه اردیبهشت به مبلغ ۷۵,۰۰۰.۰۰۰ ريال و کارانه (نقدی غیرمستقیم) به مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 

اردیبهشت ماه

حقوق و دستمزد سالانه با توجه به مجموع دریافتی حقوق تا اریبهشت ماه

۱۵۰,۰۰۰.۰۰۰=۷۵.۰۰۰.۰۰۰+۷۵.۰۰۰.۰۰۰

 

۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰=(۱۲/۲)×۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

کسر معافیت سالانه

۴۲۰,۰۰۰.۰۰۰=۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰-۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مالیات سالانه حقوق و دستمزد

۴۲,۰۰۰.۰۰۰=۱۰%×۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مالیات حقوق و دستمزد تا پایان اردیبهشت

۷,۰۰۰.۰۰۰=(۲/۱۲)×۴۲.۰۰۰.۰۰۰

 

مالیات کارانه

مجموع کارانه دریافتی (غیر مستمر نقدی تا اردیبهشت ماه)

۲۳۰,۰۰۰.۰۰۰=۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰+۹۰.۰۰۰.۰۰۰

 

تا مبلغ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۶,۰۰۰.۰۰۰=۱۰%×۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰.۰۰۰

 

مازاد بر مبلغ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۵,۵۰۰.۰۰۰=۱۵%×۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مجموع مالیات کارانه

۳۱,۵۰۰.۰۰۰=۲۵.۵۰۰.۰۰۰+۶.۰۰۰.۰۰۰

 

مجموع مالیات تا پایان اردیبهشت ماه

۳۸,۵۰۰.۰۰۰=۳۱.۵۰۰.۰۰۰+۷.۰۰۰.۰۰۰

 

مالیات حقوق مستمر و کارانه ماه اردیبهشت

۲۴,۵۰۰.۰۰۰=۱۴.۰۰۰.۰۰۰-۳۸.۵۰۰.۰۰۰

 

       

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012