دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08تحلیل پرونده های مالی

دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08

در اجرای مقررات ۳۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی در خصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب 1380

‌ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

‌الف – بورسیه: به دانشجویانی اطلاق می‌گردد که با رعایت ضوابط، کلیه هزینه‌های ریالی و ارزی آنان از‌طرف دولت پرداخت گردد.

ب – اعزامی(‌ارزبگیر): به دانشجویانی اطلاق می‌گردد که با رعایت ضوابط و مجوز ارزی دولت،‌هزینه‌های ریالی خود را پرداخت کنند.

‌ماده 2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد‌و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان بورسیه و یا اعزامی‌که از ایفای‌تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند. از دانشجویان بورسیه معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان بازپرداخت‌با احتساب سایر هزینه‌های ریالی، و از دانشجویان اعزامی معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت

شده قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌نمایند.

‌ماده 3- ‌در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط، تضمین‌از ضامن اخذ گردیده است، در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو،‌ضامن مکلف به استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصرف شده می‌باشد. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل‌بدهی دانشجو نخواهد بود.

‌ماده 4- مبلغی که مطابق این آیین‌نامه از ضامن دانشجو دریافت می‌گردد، پس از واریز به حساب درآمد‌عمومی‌کشور، از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 219

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­ نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب  وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012