دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08
دستورالعمل 200/1400/538 مورخ 1400/12/08

در اجرای مقررات ۳۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی در خصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

داود منظور

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی