دستورالعمل 200/1400/522مورخ 1400/11/09
دستورالعمل 200/1400/522مورخ 1400/11/09

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)،(26)،(27)،(28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی

برای دانلود این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی