دستورالعمل 200/1400/521 مورخ 1400/10/28تحلیل

دستورالعمل 200/1400/521 مورخ 1400/10/28

به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیاتی بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 63218 مورخ 23/04/1400 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

———————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

ب – به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده ‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اعتراض مالیاتی چیست؟

به جز برخی گروه های شغلی و افرادی که از پرداخت مالیات معاف هستند، سایر شهروندان جامعه باید به پاس خدماتی که در جامعه از ان بهره مند هستند، باید مالیات پرداخت نمایند. چالش پرداخت مالیات در هر حوزه و کسب و کار، یکی از بزرگ ترین مسائل اشخاص حقیقی و حقوقی است. همان طور که پرداخت مالیات حق دولت بر گردن مردم است، اعتراض به مالیات اعمال شده هم حقی است که مردم از آن برخورداند. اعتراض مالیاتی برای گروه ها و افرادی است که به مالیات وضع شده از سوی سازمان امور مالیاتی معترض هستند.

مراحل رسیدگی پرونده مالیاتی؟

رسیدگی به اعتراض مودیان سلسله مراتبی دارد که هر شخص پرداخت مالیات باید از آن مطلع باشد. این مراحل به شرح زیر است:

  1. رئیس اداره امور مالیاتی
  2. هیات حل اختلاف مالیاتی
  3. شورای عالی مالیاتی
  4. هیات سه نفری وزارت اقتصاد
  5. دیوان عدالت اداری

مرحله اول رسیدگی پرونده مالیاتی:

طبق ماده 238 قانون مالیات مستقیم در مرحله اول رسیدگی به اعتراض مودی، همه کارها به صورت اداری انجام می شود. در این مرحله اگر مودی به برگه تشخیص معترض بود بایستی طرف سی روز خود مودی یا وکیل تام الاختیارش به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده و با ارائه دلایل محکمه پسند و اسناد موجود کتباً تقاضای رسیدگی مجدد را داشته باشد.در این مرحله مسئول مالیات موظف است اعتراض مودی را در دفاتر ثبت نموده و ظرف مهلت مقرر که نباید از سی روز بیشتر شود به موضوع رسیدگی نماید. از آن جا که هدف سازمان امور مالیاتی جلوگیری از اتلاف وقت مودی و سازمان است، از نظر سازمان مراحل اعتراض هر چه زودتر پایان بپذیرد وقت و هزینه کمتری صرف می شود. به همین منظور و برای جلوگیری از وارد شدن پرونده به هیات حل اختلاف سازمان امور مالیاتی ترجیح می دهد به روش اداری و توافق، مبادرت به حل مسئله و اتمام اعتراض نماید.

اگر پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی در این مرحله با مودی به پذیرش و توافق رسید، رئیس اداره مالیاتی ظهر  برگ تشخیص را امضا کرده و آن را به امضای مودی نیز می رساند و به اختلاف پایان می دهد. پس از پایان اختلاف برگ قطعی مالیات را که سازمان امور مالیاتی صادر شده را به مودی تسلیم کرده تا نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نماید.

اگرمسئول مربوطه نتواند رضایت مودی را تامین کند، و اسناد و مدارک ارائه شده را کافی نداند و اعتراض را نپذیرد، با امضا و درج در ظهر برگ تشخیص، نپذیرفتن اعتراض را اعلام می نماید و پرونده را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد.

نکته: اگر برگ تشخیص مالیاتی مورد امتناع مودی، بستگان، خادمان وی قرار بگیرد یا با عدم حضور مودی در اقامتگاهش مواجهه شود و مودی ابلاغ قانونی را دریافت نکند تا توافق یا عدم موافقت خویش را اعلام نماید، حکم اعتراض به برگه مالیات است و پرونده به هیات حل اختلاف بدوی راه پیدا می کند.

مرحله دوم رسیدگی به پرونده مالیاتی:

پس از گذر از مرحله اول و عدم توافق مودی و اداره امور مالیاتی، پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود. هیات حل اختلاف از سه نفر تشکیل شده است.

  • قاضی
  • نماینده امور مالیاتی
  • نماینده اتحادیه یا صنف و تشکل حرفه ای

در مرحله دوم، پرونده مودی به همراه اسناد و مدارک ضمیمه، مورد بررسی هیات حل اختلاف قرار گرفته و رای صادر می شود. بسیاری از پرونده ها در همین مرحله به پایان می رسد و با قبول مودی و پرداخت مالیات از جانب او پرونده بسته می شود.

اما گر مودی به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف معترض باشد، ظرف سی روز می تواند شکایت خود را اعلام نموده و شکایت را به شورای عالی مالیاتی ارجاع بدهد. اگر اداره امور مالیاتی نیز به رای صادره معترض باشد او نیز می توایند مانند مودی به شورای عالی مالیاتی صدای اعتراض خود را برساند.

 

مرحله سوم، شورای عالی مالیاتی:

ظرف یک ماه پس اعتراض صدور حکم از جانب هیات حل اختلاف، مودی می تواند اعتراض خود را به شورای عالی مالیات برساند. در این مرحله شورای عالی اقتصادی، پس از طی کردن تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن ماهیت پرونده آن را بررسی کرده و رای نهایی را صادر می کند.

در صورتی که در این مرحله نیز شورای عالی رای هیات حل اختلاف را نپذیرد، پرونده به اداره مالیاتی برگشت می خورد و دوباره توسط هیات حل اختلاف دیگری دنبال می شود. اگر نطر هیات حل اختلاف توسط شورای عالی مالیاتی قبول شود، مودی می تواند ادامه شکایت خود را در هیات سه نفری وزارت اقتصاد دنبال کند.

مرحله چهارم هیات سه نفری وزارت اقتصاد:

پس ازگذر از سه مرجع ذکر شده و حل نشدن مشکل مالیاتی مودی، وقت آن رسیده که به هیات سه نفری وزارت اقتصاد مراجعه کند. هدف از تشکیل این هیات سه نفری، جلوگیری از خروج پرونده از سازمان مالیاتی و دولت است.

این هیات سه نفری که به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد می شوند، پس از بررسی پرونده، نظر خود را به مودی اعلام می­کنند. در نظر داشته باشید که بسیاری از پرونده ها در همان مراحل اولیه حل و فصل شده و فقط تعداد محدودی از پرونده ها تا این مرحله دنباله دار می شود.

از آنجایی که سازمان امور مالیاتی حق رای را به مودی می دهد تا زمانی که هنوز مودی قانع نشده و نظر هیات را نپذیرفته باشد، فرایند اعتراض ادامه دارد و این بار می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.

مرحله پنجم دیوان عدالت اداری:

در این مرحله که بیشتر سیستم قضایی، حکومت می کند و قوانین و مقررات قضایی بر آن حاکم است، تفاوت های زیادی با سازمان مالیاتی داشته و مودی باید به کمک وکیل تام الاختیار شکایت خود را دنبال کند.

مودی تا سه ماه پس از اعلام رای هیات سه نفری، می تواند شکایت خود را از سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری ببرد. مودی این حق را دارد که پس از صدور رای هیات حل اختلاف راه را کوتاه تر کرده و مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. به خاطر داشته باشید رسیدن پرونده تا این مرحله بسیار وقت گیر و هزینه بر است.

 

برای دانلود دستورالعمل و  پیوست کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012