دستورالعمل 200/1400/517 مورخ 1400/07/06
دستورالعمل 200/1400/517 مورخ 1400/07/06

دستورالعمل نحوه محاسبه مستقیم مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی