دستورالعمل200/1400/507درتاریخ1400/02/22گزارش مشاور مالیاتی

دستورالعمل200/1400/507درتاریخ1400/02/22

موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد اعلام شد.

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد(3) و(۴) قانون” افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران ازصرف سهام با سلب حق تقدم” و مواد(۷) و(۸) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10114 ، دراین در خصوص شرکت­هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می­یابد، مقرر می‌شود:

 بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده(۱۴۳) قانون مالیا­های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل‌های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، محاسبه می­گردد. چنانچه نسبت سهم شناور آزاد شرکت­ها به تایید سازمان مزبور:

  • مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (25%)باشد:

نرخ صفر موضوع صدرماده(۱۴۳) قانون­مالیات­های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/08/1395 شورای مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره35/96/200 مورخ 03/03/1396، به میزان دو برابر نرخ­های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می‌شود.

  • کمتر از 25 درصد (25%) باشد:

الف)  در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی بیشتر از صد درصد (100%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده(۱۴۳) قانون مالیات­های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخ 03/03/1396، حداکثر معادل ده درصد (10%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت‌ بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود.

ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتر از صد درصد (100%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی،حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس‌های کالایی و درآمد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می‌شود.

 مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و بخشی از کالاهای تولید شده شرکت در بورس کالایی عرضه می شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100.000.000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50.000.000) ریال ابرازشده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی (نرخ صفر مالیاتی) موضوع ماده(۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات متعلق به شرح ذیل خواهد بود:

حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا  بیشتر ازبیست و پنج درصد (25%) باشد:

شرح

نحوه محاسبه

درآمد مشمول نرخ صفرمالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

10.000.000=20%*50.000.000

مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

90.000.000=100.000.000-10.000.000

درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

18.000.0000=20%*90.000.000

کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی

28.000.000=10.000.000+18.000.000

درآمد مشمول نرخ ماده ۱۰۵

72.000.000=100.000.000-28.000.000

مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (143)

18.000.000=(نرخ ماده 105)*72.000.000

 حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناورآزاد شرکت، کمتر از بیست و پنج درصد (25%) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس اوراق بهادار به میزان (۷۵%)باشد:

شرح

نحوه محاسبه

درآمد مشمول نرخ صفرمالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

3.750.000=75%*10%*50.000.000

مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

96.250.000=100.000.000-3.750.000

درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

7.218.750=75%*10%*96.250.000

کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی

10.968.750=3.750.000+7.218.750

درآمد مشمول نرخ ماده ۱۰۵

89.031.250=100.000.000-10.968.750

مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (143)

22.257.812=(نرخ ماده 105)*89.031.250

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012