دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۷در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۷در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

پیرو دستورالعمل‌های موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به شماره‌های 230/48574/د مورخ 1398/09/27 و230/66703/د و 230/66718/د مورخ 1398/12/24 موضوع تعیین ضریب مالیات بر ارزش افزوده برخی از فعالیت های صنفی، نظر به اینکه مطابق مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به تائید ریاست محترم جمهور رسیده است مقرر شده است « ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به مدت یک سال تا پایان سال 1399 تمدید می شود.» لذا ضرایب تعیین شده گروه های مزبور که به پیشنهاد سازمان به تائید وزیر محترم وزارت متبوع نیز رسیده است عینا با رعایت دستورالعمل های یاد شده برای سال 1399 نیز لازم الاجرا خواهد بود.

محمد مسیحی

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی