دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۴در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
دستورالعمل ۲۳۰/۹۹/۵۰۴در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ تا ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۹۹ و مهلت ارسال اطلاعات فصل بهار ۱۳۹۹ تا مهر ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398و بهار1399 به ترتیب 15/04/1399 و 15/07/1399 تعیین گردید.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی