دستورالعمل۲۳۰/۲۵۳۲۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
دستورالعمل۲۳۰/۲۵۳۲۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی اعلام شد.

با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه 107541/60 مورخ 29/04/1399 مبنی بر اینکه « سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نمایند»، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزام به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارند و صرفاً از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه ذیربط می نمایند، لذا به منظور رفع ابهامات در خصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 43/95/260  مورخ 12/07/1395 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

  • صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجا که مصوبات ستاد مذکور صرفاً در غالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.
  • در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله یا ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفاً به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نماید./

 محمد مسیحی

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی