دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۵در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶تحلیل عملکرد مالیاتی

دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۵در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم اعلام شد.

نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر بوده و مودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دور مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفاً از طریق سامانه سنیم امکان پذیر می باشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمی­باشد لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر می­دارد:

ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 4-8 و 5-8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ1394/06/08 و بدون محدودیت زمانی، می­بایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مذکور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده به عمل آورند.

شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره‌های مالیاتی که اظهارنامه­های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می­بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره­های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند.

 همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده و ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، ماموران مالیاتی می­بایست مبلغ چک استرداد را کما فی السابق در گزینه “ثبت استرداد وجوه” از منوی “گزارشات استرداد و وصولی و انتقال” در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند.

با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم به صورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ می‌شود لذا در مواردی که بدهی قطع شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرایند بند (1) این دستورالعمل تسویه می‌شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند.

اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می­ باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش‌بینی شده در بند(1) این دستورالعمل خواهد بود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون ارزش افزوده – ماده 23

ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012