دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۵در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵مالیات پزشکان

دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۵در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

در مورد کسر ۱۰% حق بیمه به عنوان علی الحساب مالیات پزشکان اعلام شد.

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اینکه “کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اين قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.” موارد ذیل را مقرر می دارد:

۱کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکز می باشند.

۲مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکانی می باشد که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا مبالغی است که نقدا از بیمار دریافت می شود و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

۳پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الاشاره نبوده و کلیه دریافت های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

۴کلیه مراکز درمانی موضوع بند (۱) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال ۱۳۹۹، به پزشکانی که جزو حقوق بگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا می نمایند، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده یا بدهی ایشان طی سال ۱۳۹۹ می باشد.

۵کسور مذکور و همچنین واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان علی الحساب مالیات از مالیات عملکرد پزشکان قابل کسر خواهد بود.

۶با عنایت به عملیاتی شدن پورتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. (به غیر از موارد استثنا همچون مراکز نظامی که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد.)

۷در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر علاوه بر مسئولیت تظامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت شده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (۱۹۹) اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

۸ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش عملکرد مربوط به این دستورالعمل و صرفا اطلاعات درخواستی مطابق جدول ذیل را به صورت ماهانه و در قالب اکسل، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از پایانن هر ماه به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند.


برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012