دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۲۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴حسابداری مالیاتی

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۲۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

در مورد مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ اعلام شد.

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مالیات عملکرد سال 1398 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد:

1-استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند :

گروه (1) : شهر تهران.

گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران.

گروه (3): استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل.

گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.

2-مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد.

گروه بندی استان ها

شهرها/ شهرستان ها

شهر

تهران

استان های گروه(2)

استان های گروه(3)

استان های گروه(4)

استان های گروه(5)

مراکز استان ها

100%

95%

90%

85%

80%

سایر نقاط استان

90%

85%

80%

75%

3-درخصوص مالکان تاکسی و وانت‌بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

4- مودیانی که در سال 1398 به صورت کامل فعالیت  نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه می گردد.

5- در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مذکور نخواهند داشت.

6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1398 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.

7- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه  آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.

8- مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با 20% (بیست درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستور العمل و رعایت سایر بندهای این دستور العمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل1399 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 20% (بیست درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1398 تعیین می گردد.

9- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستور العمل درخواست اعمال  مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012