دستورالعمل شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26محاسبه مالیات شرکت ها

پیرو دستورالعمل شماره  200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره 200/1402/01 مورخ 1402/01/07 و با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم ، بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک ، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (2) دستورالعمل مذکور میگردد:

ماده (2) ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

1- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورد داری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند.

سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان با تاریخ رویت برگه توسط مودی، هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود.

2- سازمان می تواند در مورد مودیانی که در خواست موضوع بند (1) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری ، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور، ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی ، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده (203) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.

3_هر گونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (5) این دستورالعمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012