دستورالعمل د/15161/200 در تاریخ1400/03/18
افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای عملکرد سال 1399با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504  مورخ 1400/02/08  و200/1400/511  مورخ 1400/03/17 ، با عنایت به مفاد جزء (۲ ) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موارد ذیل را مقرر می دارد:

  • عبارت “سی برابر” مندرج در بند (۱) دستورالعمل 200/1400/511  به عبارت “چهل و پنج برابر” افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مؤدیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب1394/04/31  قانون مالیات های مستقیم در بندهای (۱)، (۲)، (5)و (۶) دستورالعمل یادشده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ( ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
  • تعداد یکصد و پنج (۱۰۵) قطعه سکه درج شده در بندهای (۱)، (۴-۲) و (۳) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08   به یکصد و پنجاه و پنج (۱۵۵)قطعه سکه افزایش می یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504  مورخ 1400/02/08  نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات معلق در موعد مقرر می باشند.

امیدعلی پارسا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی