حسابرسی داخلیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی به یک فعالیت مطمئن، مستقل و واقع بینانه گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات طراحی و اجرا می گردد. در واقع حسابرسی داخلی با ایجاد یک رویکرد سیستماتیک به بهبود اثر بخشی و کارایی فرآیند های راهبردی و مدیریت ریسک و کنترل، سازمان کمک می کند.

منشورفعالیت حسابرسی داخلی

بخش حسابرسی داخلی وظایف زیادی بر عهده دارد، اما به طور کلی حسابرس داخلی باید به کلیه امور حسابداری تسلط داشته باشد تا بتواند فعالیت های حسابداری را بررسی کند همچنین باید توانایی تحلیل داده های مالی را داشته باشد تا ایرادات و اشتباهات صورت گرفته را چک کرده و گزارشات صحیحی ارائه دهد. حسابرسی داخلی را از ما در مرکز مالی اقتصادی همت تراز بخواهید. برای گرفتن حسابرس داخلی کافی است از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نماید.

=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012