دانستنی های مربوط به موسسات حسابرسیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

دانستنی های مربوط به موسسات حسابرسی

موسسات حسابرسی نقش بسیار مهم در کنترل و بهبود عملکرد شرکت های مختلف دارند. از آنجایی که معمولاً شرکت ها توجه کمتری نسبت به مساله حسابرسی و نیروی حسابرسی در داخل شرکت خود دارند، موارد بسیاری پیش می آید که از این نقطه ضرر و زیان می بینند. در این مقاله در مورد نحوه ی عملکرد و اهمیت موسسات حسابرسی اطلاعات جامعی خدمت شما ارائه می شود.

حداقل اطلاعات درخواستی جهت حسابرسی

دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی