دانستنی های مربوط به موسسات حسابرسیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

دانستنی های مربوط به موسسات حسابرسی

موسسات حسابرسی نقش بسیار مهم در کنترل و بهبود عملکرد شرکت های مختلف دارند. از آنجایی که معمولاً شرکت ها توجه کمتری نسبت به مساله حسابرسی و نیروی حسابرسی در داخل شرکت خود دارند، موارد بسیاری پیش می آید که از این نقطه ضرر و زیان می بینند. در این مقاله در مورد نحوه ی عملکرد و اهمیت موسسات حسابرسی اطلاعات جامعی خدمت شما ارائه می شود.

تاییدیه مدیران

دانستنی های حسابرسی

حداقل اطلاعات درخواستی جهت حسابرسی

دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی