برای انجام یک حسابرسی خوب باید به انواع حسابداری مسلط باشید تا بتوانید ضمن دقت لازم، بطور صحیح و منظم سرفصل های مورد رسیدگی را حسابرسی نمایید. بنابراین همیشه حسابرسان برای رسیدن به اطلاعات قابل اتکاء و مفید از حسابداری بصورت جامع و کاربردی سر رشته دارند. چطور ممکن است که حسابرس به اطلاعاتی رسیدگی کند که خود از آن آگاه نباشد چون منبع این اطلاعات همان امور حسابداری‌ است.

موفقیت و پیشرفت در شغل ، تنها منوط به سخت‌کوشی و کار فیزیکی نیست، بلکه داشتن برخی مهارت‌ در کنار سخت‌کوشی، موفقیت شما را تضمین کند. ما در مرکز مالی اقتصادی همت تراز موفقیت شما را تضمین می کنیم.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

آموزش و خدمات عمومی حسابرسی- موسسه حسابرسی،موسسات حسابرسی،خدمات  حسابرسی،مدیرمالی،مدیر مالی، آموزش و خدمات عمومی حسابرسی

ثبت نام