حوزه حسابرسی
حوزه حسابرسی

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که علاقه مندان به زیر شاخه های حسابداری از ما می پرسند این است که حسابرسی چیست؟ و چه تفاوتی با حسابداری دارد؟

در تعریف حسابرسی به زبان ساده باید گفت حسابرسی در واقع رسیدگی به صورت های مالی یک سازمان، شرکت یا موسسه است که باید توسط یک شرکت حسابداری صورت گیرد. حسابرسی به معنی بازرسی جستجوگرایانه اسناد حسابداری شامل صورت های مالی و شواهد مالی است.

حسابرسانی که از طرف یک شرکت حسابداری به حسابرسی شرکت های دیگر مسئول می‌شوند باید از سیستم های کنترل داخلی آگاهی کسب کنند و اسناد و مدارک و صورت های مالی شرکت را به طور کامل بررسی کنند.

درسالهای اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری ازحسابرسی ها دربخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخشهای خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند. در دنیای امروز، انجام حسابرسی عملیاتی، ارائه خدمات جدید محسوب نمی شود و هر روز حسابرسان با درخواستهای روزافزونی از جانب متقاضیان در بخشهای دولتی و خصوصی برای انجام حسابرسی عملیاتی روبرو هستند.حسابرسی عملیاتی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ارائه می شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است.

حسابرسی چطور انجام می شود؟

اول از همه مدیران گزارش مالی شرکت را تهیه کرده و آن را تایید می‌کنند. حسابرسان با دانش خود شروع به بررسی صورت ها و گزارش های مالی می‌کنند. حسابرسان موظفند هر گونه احتمال نقص در گزارش های مالی را بررسی کرده و مواردی که موجب کاهش ریسک می‌شوند را شناسایی کنند.

اهمیت حسابرسی مستقل

حسابرس مستقل که به صورت مستقل از واحد مورد رسیدگی، صورت های مالی را بررسی می‌کند و باید نظر خود را درباره اعتبار صورت های مالی سازمان اعلام کند.

محصول نهایی حسابرسی چیست

درصورتی که حسابرس به وظایف خود به خوبی عمل کرده باشد و گزارشات را در زمان مقرر ارائه داده باشد به مدیران سازمان کمک می کند که به امور مالی و اقتصادی سازمان اشراف اشته باشند و به امور مالی اعتبار می بخشد.

به طور کلی تر میتوان گفت محصول نهایی حسابرسی گزارشات مدون و مستمری است که ارائه می شود که پیشنهادات و نظرات حسابرس در این گزارشات می تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع مالی و افزایش اعتبار سازمان کند.

هدف از حسابرسی چيست؟

برای آن که بتوان به همه اسناد مالی و اقتصادی یک شرکت و یا سازمان رسیدگی کرد و در نهایت یک گزارش کامل و جامع ارائه داد باید از حسابرسی کمک گرفت. در این مواقع حسابرس روش هایی که برای حسابداری سازمان انجام گرفته است را مورد بررسی قرار می دهد و صحت صورت های مالی سازمان را اعلام می کند.

به طور کلی می توان گفت هدف حسابرسی این است که مشخص شود وضعیت مالی سازمان با اساس گزارش های ارائه شده مطابقت دارد یا خیر و گزارش های ارائه شده را براساس استاندارد های حسابرسی و استاندارد های حسابدرای مورد بررسی قرار می دهد.

حسابرس بعد از ارائه گزارش در آن توضیح می دهد که برای بررسی امور مالی سازمان چه کارهایی انجام داده و نظر خود را بر اساس کارهای صورت گرفته اعلام می کند.

آموزش نیروی انسانی که در جمع آوری اطلاعات مالی و بررسی آن ها تخصص کافی داشته باشند از ویژگی های یک حسابرس متخصص باید باشد. در واقع هدف حسابرسی این است که مدیران از تطابق صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری مطمئن شوند.

به همین دلیل حسابرس باید اطلاعات کافی در زمنیه اصول حسابرسی داشته باشد و با تجربه کافی این کار را برع.ده بگیرد.

مرکز مالی اقتصادی همت تراز با توجه به نیاز شرکت ها و الزامات قانونی در خصوص انجام حسابرسی با در اختیار داشتن متخصصین حوزه حسابرسی اقدام به ارائه خدمات آموزش حسابرسی نموده است. مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان اینجاست.

خدمات پیشرفته حسابرسی                            خدمات عمومی حسابرسی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012