حسابداری بهای تمام شدهمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابداری بهای تمام شده

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راه های تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند. اهمیت بهای تمام شده شامل:

1-  استفاده بهینه از منابع تولید
2- کاهش زمان تلف شده توسط نیروی کار
3- کاهش ضایعات مواد اولیه
4- استفاده بهینه از سرمایه
5- افزایش بهروری از فضا و محیط کار
6- نگهداری بهینه وسایل و ماشین آلات و افزایش عمر مفید
7- استاندارد کردن محصولات تولیدی
8- برنامه ریزی بهتر و بهبود روش های نظارتی
9- آگاهی از وضعیت فعلی روند کار
10- بهبود روش های انجام کار
11- استاندارد کردن هزینه و کنترل آن
12- استفاده از روش های کنترل آماری به منظور کشف علل اصلی کاهش تولید
13- پائین بودن کیفیت و تلاش برای رفع ریشه ای مشکل

اهداف بهای تمام شده شامل:

1- کاهش قیمت تمام شده
2- افزایش کیفیت
3- کاهش منطقی هزینه های سربار یا متغیر
4- قدرت تصمیم گیری مدیریتی در لحظه
5- قدرت رقابت با سایر تولید کنندگان
6- تسخیر بازار هدف

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012