استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بنا به دستور سازمان بورس اوراق بهادار برای برخی از شرکتها لازم اجرا شده است .

 

 

مدیریت سایت

ثبت نام