تجزیه و تحلیل گزارشات مالی


تجزیه و تحلیل فرایند فهمیدن، آنالیز نمودن، آماده‌سازی و تحلیل داده‌هاست که به منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها امروزه در اغلب شاخه‌های علوم و صنعت از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت کاربرد دارد.
مجموعه صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، حاکی از وقوع رویداد‌های مالی است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، فرآیندی است که اطلاعات مالی گذشته و جاری را برای مقاصد ارزیابی و برآورد بازده و ریسک‌های آینده مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت ضرورت می‌یابد که ممکن است مفهوم کامل این صورت‌ها و گزارش‌ها از طریق مشاهده ارقام گزارش‌ها، واضح و روشن نباشد و احتیاج به بررسی و رسیدگی و تفسیر داشته باشد. این وظیفه سرمایه‌گذار و تحلیلگر مالی است که صورت‌ها و گزارش‌های مالی را برحسب نیاز‌های خاص تجزیه و تحلیل کند.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

تجزیه و تحلیل گزارشات مالی  تجزیه و تحلیل گزارشات مالی

ثبت نام