حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. اطلاعات حسابداری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه محاسبه تعدیل پیمانکاری                    پیمانهای بلند مدت بر اساس استانداردهای حسابداری

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی