حسابداری انبار و انبارگردانیانبارگردانی

حسابداری انبار و انبارگردانی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت، امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است. این خود زمینه را برای به وجود آمدن روش­های انبارداری در سازمان­های عظیم مهیا کرده است. در این نظام پیچیده ، اصول انبارداری نقش مهمی را به عنوان واسطه موجبات گردش کالا ایفا می­کند. در این راستا مدیریت موجودی کالا و اصول انبارداری با توجه به گسترش سازمان­ها و مشکلات فرآیند تولید و فروش یکی از بخش­های حیاتی در زمینه زنجیره تامین کالا است. با توجه به شرایط و ساختار روش­های انبارداری سازمانی وجود یک نرم افزار انبار کارآمد امری اجتناب ناپذیر است. در اینجا می­تواند با ویژگی های اصول انبارداری همچون کنترل بر هزینه­های بهای تمام شده یک کالا، کنترل تامین موجودی انبار جهت خرید به موقع، نقش مهمی را در ارتباط با نقدینگی سازمان و موجودی­های کالا و مواد ایفا کند.

آموزش روش های انبارداری مدرن

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012