حوزه حسابداری
حوزه حسابداری

مدیران ارشد همه سازمان ها از اهمیت نحوه عملکرد حسابداری به خوبی آگاهی دارند و می دانند که در صورت عملکرد نامناسب واحد حسابداری ممکن است عواقب وخیمی شامل حال سازمان آن ها گردد، به همین دلیل عموماً شرکت ها سعی در استفاده از افراد خبره در حوزه مالی می نمایند تا از این طریق خود و سازمان تحت رهبری شان را از خطرات احتمالی (دورن سازمانی مانند تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات نادرست و برون سازمانی مانند قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیاتی و امور بیمه) به دور نگه دارند.

با توجه به نیاز شرکت ها با در اختیار داشتن متخصصین مرکز مالی، اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه خدمات مالی نموده است.

خدمات خاص حسابداری                                     خدمات پیشرفته حسابداری

 خدمات عمومی حسابداری

حسابداری و ثبت اصولی اسناد مالی نیاز به دقت و مهارت بسیار زیادی دارد، زیرا کوچکترین اشتباه؛ خسارت های جبران ناپذیری برای حساب های مالی یک کسب و کار در پی خواهد داشت.

مرکز مالی اقتصادی همت تراز می تواند شما در این زمینه همراهی نماید از طریق فرم زیر با مشاوران ما در ارتباط باشید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012