تفاوت اعتبار اسنادی دیداری و مدت دارتفاوت اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

تفاوت اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار: یکی از نگرانی های افرادی که قصد خرید و فروش از راه دور را دارند یا درحال مذاکره برای انجام یک معامله تجاری هستند این است که مبلغی که در قرارداد ذکر شده است به موقع دریافت نمایند.

در چنین موقعیت هایی شبکه های بانکی وارد عمل می شوند و نقش نمایندگان مالی هر دو طرف مذاکره را با استفاده از اعتبارات اسنادی ایفا می کنند. اعتبار اسنادی روش بین المللی در مبادله پول بین خریدار و فروشنده است، در این روش بانک متعهد به پرداخت مبلغ خریدار به فروشنده معادل بدهی آن می شود، این پرداخت زمانی که خریدار کالا را دریافت می نماید انجام می پذیرد، و بانک متعد به پیگری وضعیت معامله تا پایان مراحل معامله خواهد بود.

 

اعتبار اسنادی چیست؟

ال سی (LC) که مخفف انگلیسی آن ( Letter of Credit ) است، که به عنوان اعتبار اسنادی شناخته می‌شود.

اعتبار اسنادی یکی از خدمات مهم بانکی جهت کاهش قابل توجه ریسک معاملات بین‌المللی و داخلی است. ال سی درحقیقت اسنادی است که بانک‌ها و موسسات مالی برای افراد حقیقی یا حقوقی صادر می‌کنند، تا به طرف مقابل در معامله تعهد بدهند، مبلغی که باهم توافق کردند در موعد مقرر پرداخت می‌شود.

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که خریدار بخواهد با فروشنده‌ای در کشور دیگری معامله تجاری انجام دهد. اختلاف زبان، فرهنگ و مسافت زیاد باعث استرس جهت پرداخت به موقع مبلغ مورد نظر می شود. در اینجا بانک به عنوان واسطی امن ظاهر می‌گردد و در قالب اعتبار اسنادی  متعهد به فروشنده می‌شود که خریدار، مبلغ تعیین شده را در مهلت زمان مقرر پرداخت می کند و اگر بنا به دلیلی توان پرداخت این مبلغ را به طور کامل نداشت، بانک موظف به پرداخت کسری آن خواهد شد. بانک برای جلوگیری از دردسر خود باید از توان مالی لازم برای اجرای تعهدات خریدار اطمینان حاصل نماید، که با تحقیقات از حساب بانکی، وثایق و سوابق اعتبار مالی گذشته خطر ریسک بانک را کاهش می دهد و بانک اطمینان به بازپرداخت مبلغ بدهی به فروشنده را حاصل می نماید.

 

انواع اعتبار اسنادی

به طور کلی ۱۵ نوع اعتبار اسنادی وجود دارد:

 

 •  اعتبارات اسنادی دیداری (نقد):

اعتبارات اسنادی دیداری اعتباری است که پرداخت وجه کالا (محض ارائه اسناد بدون عیب به بانک) به فروشنده توسط بانک بلافاصله پس از تسلیم اسناد مورد قبول صورت می پذیرد.

 • اعتبارات اسنادی مدت دار:

اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس اعتباری) که پرداخت وجه توسط بانک به فروشنده به مدت معینی ( معمولاً یکساله) بعد از ارائه اسناد مورد قبول (با بهره لازم) در سررسید مربوطه انجام می پذیرد.

 • اعتبارات اسنادی قابل برگشت:

اعتباراتی است که از محبوبیت زیادی برخوردار نیست. به این دلیل که فروشنده چگونه به اسنادی اعتماد کند که امکان تغییر در آن وجود دارد؟! در ایران برای تهیه این نوع ال سی حتماً باید مجوز گرفته شود.

 • اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت:

اعتباراتی است که تنها در صورت رضایت فروشنده یا صادرکننده امکان تغییر شرایط وجود دارد. این تغییرات می‌تواند از سوی بانک یا از سوی خریدار اعمال شود، به این نکته توجه شود اگر در درخواست ذکر نشود اعتبار قابل برگشت، به صورت خودکار غیر قابل برگشت ثبت می‌گردد.

 • اعتبارات اسنادی تایید شده:

اعتباراتی است که تنها تعهد بانک اصلی برای فروشنده کافی نبوده بلکه نیاز به تعهد اضافی (تایید بیشتر) از بانک مورد درخواست فروشنده می باشد.

 • اعتبارات اسنادی تایید نشده:

اعتباراتی است که تعهد بانک اصلی برای فروشنده کافی بوده و در آن کلمه Confirmed ذکر نشده، که آن اعتبار از نوع قید نشده است و نیاز به تعهد اضافی (تضمین) از بانک دیگر را ندارد.

 • اعتبارات اسنادی قابل انتقال:

اعتباراتی است که از محبوبیت زیادی نزد فروشنده‌ها برخوردار است بدین معنا به شرط داشتن مجوز، ذینفع می تواند کل اعتبار یا مقداری از اعتبار را به دیگر ذینغعان منتقل و واگذار نماید. که خود به 2 دسته تقسیم می شود:

 •  اعتبارات اسنادی قابل انتقال قابل تقسیم:

این اعتبار در مواردی که ذینفع مجاز به انتقال اعتبار به شخص یا اشخاص متعدد در محل اقامت خود و یا حتی خارج از محل یا کشور خود می گردد.

 • اعتبارات اسنادی قابل انتقال غیر قابل تقسیم:

 این اعتبار منحصراً محدود به یک شخص ثالث می گردد.

 • اعتبارات اسنادی غیر قابل انتقال:

اعتباراتی است که ذینفع نمی تواند از بانک درخواست نماید یا بانک نمی تواند اعتبار را در اختیار سایر ذینفعان قرار دهد. لازم به ذکر است اعتبارات اسنادی معمولاً به صورت غیر قابل انتقال گشایش می یابند.

تفاوت اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

 • اعتبارات اسنادی اتکایی (پشت به پشت):

اعتباراتی است به نفع فروشنده اول که نمی‌تواند به موقع کالا را تهیه و ارسال کند با این اعتبار به کمک فروشنده دیگری کالا تهیه و ارسال شود و مبلغ پرداخت‌شده از سوی خریدار به اعتبار فروشنده اول به فروشنده دوم منتقل می شود.

 • اعتبارات اسنادی گردان:

 اعتباراتی است که بعد از هر بار استفاده فروشنده از آن، مجدداً افزایش پیدا می‌کند و  همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد و به این ترتیب دیگر نیازی به افتتاح حساب جدید نخواهد بود.

 •  اعتبارات اسنادی ماده قرمز (یک، دو یا چند مرحله ای):

 اعتباراتی است که بانک ابلاغ کننده قبل از ارسال بار توسط فروشنده مبلغی را به عنوان پیش پرداخت و یا بطور کامل تمام مبلغ اعتبار، بر حسب درخواست متقاضی و قبل از ارائه اسناد می باشد.برای اینکه بانک ابلاغ کننده توجه بیشتر باشد خودکار جوهر قرمز برای جلب توجه از خصوصیات و ویژگی های این نوع اعتبار است.

 • اعتبارات اسنادی داخلی:

 اعتباراتی هستند که خریدار و فروشنده در یک کشور دارند. بدین معنی که محل اقامت خریدار و فروشنده و بانک در یک کشور واحد است.  یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین روش‌های پرداخت که فروشندگان و خریداران کالا و خدمات در سراسر ایران و جهان با استفاده از این روش مطمئن و قابل انعطاف، اقدام به انجام معامله می‌نمایند، اعتبارات اسنادی داخلی است. با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی، بانک‌ها به نمایندگی از خریدار و فروشنده وارد عمل شده و ریسک طرفین معامله را کاهش می‌دهند.

 • اعتبارات اسنادی خارجی:

اعتباری است که متقاضی و ذینفع در دو کشور مختلف قرار دارند و بانک گشایش کننده اعتبار در کشور خریدار است، پرداخت وجه کالا از طریق بانک دیگری در کشور فروشنده قرار دارد، همچنین پرداخت وجه کالا نیز توسط همین بانک انجام می گیرد.

 • اعتبارات اسنادی وارداتی:

 اعتباراتی است که خریدار وظیفه پرداخت وجه کالا را به عهده داشته و ایشان وارد کننده هستند.

 • اعتبارات اسنادی صادراتی:

اعتباراتی است که به نفع صادر کننده و دریافت کننده وجه است، ایشان باید با حمل کالا و تنظیم و تسلیم اسناد به بانک به وظیفه خود عمل کند.

 

تفاوت اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

همانطور که قبلا بیان شد اعتبارات اسنادی دیداری اعتباری است که به محض ارائه اسناد بدون عیب به بانک پرداخت مبلغ معامله توسط بانک بلافاصله صورت می پذیرد ولی در اعتبارات اسنادی مدت دار که انواع آن به طور مفصل شرح داده شد بر اساس شرایط مقرر هر کدام , پرداخت مبلغ معامله قابل انجام می باشد .

 

نتیجه گیری

اعتبار اسنادی مدت دار و اعتبار اسنادی داخلی از جمله اعتبارنامه های رایج در کشور می باشند. علاوه بر این، با توجه به این که عواملی نظیر مسافت و تفاوت قوانین کشورهای مختلف و ریسک های مربوطه سبب شده تا اعتبارات اسنادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند، لازم است در صورت ایجاد هر گونه سوال از مرکز مالی اقتصادی همت تراز کافی با ما در تماس باشید .

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012