تصویب نامه 73974ت 58792ه مورخ 1400/07/14آمورش مالیاتی

تصویب نامه 73974ت 58792ه مورخ 1400/07/14

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 1400/07/07 به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۲/۲ مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین ­نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱-در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱-قانون: قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن.

۲-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳-دارایی­های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان­ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران­قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال.

۴-باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته­ شده و توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی­های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، بر اساس جدول زیر می‌باشد:

ارزش روز دارایی های مشمول (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

ردیف

از

تا

نسبت به مازاد

۱

0

100.000.000.000

0

۲

100.000.000.001

150.000.000.000

100.000.000.000

0.1

۳

150.000.000.001

250.000.000.000

150.000.000.000

0.2

۴

250.000.000.000

400.000.000.000

250.000.000.000

0.3

۵

400.000.000.001

600.000.000.000

400.000.000.000

0.4

۶

نسبت به مازاد 600.000.000.000

0.5

 

ماده ۳- وزارتخانه­ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری­­ها در اجرای جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ­ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران­قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک وتاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1400/03/22 تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ می­باشد.ماده ۴- به سازمان اجازه داده می­شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستا­های تابع تعیین نماید.ماده ۵-در دارایی­های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین­ نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.ماده ۶- در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی­های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می­باشد.تبصره ۱- ملاک تشخیص مالکیت دارایی­های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می­باشد.تبصره ۲- در مورد دارایی­های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می­گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.ماده۷- موارد زير مشمول اين مالیات نمی‌باشند:۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.تبصره ۱- واحدهای مسکونی تا قبل از تاريخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد، در حال ساخت محسوب می­شوند.تبصره۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین ­نامه واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین­ نامه نخواهد بود.ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده­ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین­ نامه، نسبت به تعیین دارایی­های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی­های مشمول برساند.تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین­ نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی­باشد.ماده ۹- کلیه مالکین دارایی­های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج تبصره (۱) ماده (۱۱) این آیین ­نامه حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۰پرداخت نمایند.ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.ماده ۱۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین ­نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی­باشند. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.تبصره۱- سازمان موظف است با طراحی سامانه­ ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات ودریافت گواهی موضوع این آیین ­نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ­منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.تبصره۲- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین­ نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.تبصره۳- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده، به صورت برخط احراز نمایند.ماده۱۲- چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.محمد مخبـر

ارزش روز دارایی های مشمول (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

ردیف

از

تا

نسبت به مازاد

۱

۰

100.000.000.000

۰

۲

 

100.000.000.001

150.000.000.000

100.000.000.000

0.1

۳

150.000.000.001

250.000.000.000

150.000.000.000

0.2

۴

250.000.000.001

400.000.000.000

250.000.000.000

0.3

برای دانلود تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012