تصویب نامه 73974ت 58792ه مورخ 1400/07/14آمورش مالیاتی

تصویب نامه 73974ت 58792ه مورخ 1400/07/14

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 1400/07/07 به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۲/۲ مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین ­نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن.

۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳- دارایی­های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان­ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران­قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال.

۴- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته­ شده و توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی­های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، بر اساس جدول زیر می‌باشد:

ارزش روز دارایی های مشمول (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

ردیف

از

تا

نسبت به مازاد

۱

0

100.000.000.000

0

۲

100.000.000.001

150.000.000.000

100.000.000.000

0.1

۳

150.000.000.001

250.000.000.000

150.000.000.000

0.2

۴

250.000.000.000

400.000.000.000

250.000.000.000

0.3

۵

400.000.000.001

600.000.000.000

400.000.000.000

0.4

۶

نسبت به مازاد 600.000.000.000

0.5

 

ماده ۳- وزارتخانه­ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری­­ها در اجرای جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ­ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران­قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک وتاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1400/03/22 تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ می­باشد.ماده ۴- به سازمان اجازه داده می­شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستا­های تابع تعیین نماید.ماده ۵- در دارایی­های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین­ نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.ماده ۶- در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی­های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می­باشد.تبصره ۱- ملاک تشخیص مالکیت دارایی­های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می­باشد.تبصره ۲- در مورد دارایی­های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می­گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.ماده۷- موارد زير مشمول اين مالیات نمی‌باشند:۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.تبصره ۱- واحدهای مسکونی تا قبل از تاريخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد، در حال ساخت محسوب می­شوند.تبصره۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین ­نامه واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین­ نامه نخواهد بود.ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده­ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین­ نامه، نسبت به تعیین دارایی­های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی­های مشمول برساند.تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین­ نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی­باشد.ماده ۹- کلیه مالکین دارایی­های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج تبصره (۱) ماده (۱۱) این آیین ­نامه حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۰پرداخت نمایند.ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.ماده ۱۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین ­نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی­باشند. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.تبصره۱- سازمان موظف است با طراحی سامانه­ ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات ودریافت گواهی موضوع این آیین ­نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ­منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.تبصره۲- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین­ نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.تبصره۳- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده، به صورت برخط احراز نمایند.ماده۱۲- چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.محمد مخبـر

ارزش روز دارایی های مشمول (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

ردیف

از

تا

نسبت به مازاد

۱

۰

100.000.000.000

۰

۲

 

100.000.000.001

150.000.000.000

100.000.000.000

0.1

۳

150.000.000.001

250.000.000.000

150.000.000.000

0.2

۴

250.000.000.001

400.000.000.000

250.000.000.000

0.3

برای دانلود تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012