تصویب نامه هیات وزیران 61386/68762 مورخ 1402/04/21انواع مختلف گزارش نویسی در حسابرسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 18/04/1402 به پیشنهاد شماره 372088 مورخ 17/03/1402 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ) و به استناد بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

 دستورالعمل بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-مواد خام و نیمه خام : کلیه مواد و محصولات معدنی ، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه شماره 133291/ ت60334 هـ مورخ 27/07/1401.

2- شورا: شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان.

3- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401.

ماده 2- میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود.

تبصره 1– هشتاد واحد درصد عوارض صادرات انواع قراضه فلزات مندرج در جدول پیوست (کد تعرفه های 72041000، 72042900 ،72042100 ،72043000، 72044100، 72044900، 7404، 7503، 7602، 7802، 7902، 8002، 810197، 81033000، 81042000، 81053000، 81102000، 81110010، 81121300، 81122200، 81125200، 81126100، 81129200) بر اساس مصوبه جلسه 07/07/1393 شورای اقتصاد می باشد.

تبصره2– گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان عوارض تعیین شده در فهرست پیوست را از ابتدای سال جاری اعمال و اخذ نماید.

ماده ۳_ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع وصول شده موضوع این دستورالعمل (به استثنای عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این دستورالعمل) را به ردیف درآمدی شماره (۱۱۰۵۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.

تبصره_ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد اجرای این ماده را به تفکیک کد تعرفه های جدول پیوست‌‌، هر سه ماه یکبار به هیات وزیران، شورا و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

ماده۴_ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور موظف است گزارش نحوه هزینه کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل جهت اجرای قانون را هر شش ماه یکبار به هیات وزیران ارائه کند.

                                                         برای دانلود تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012