تصویب نامه۲۴۳۸۵/ت۵۶۱۶۵هـ در تاریخ 1398/03/01
تصویب نامه۲۴۳۸۵/ت۵۶۱۶۵هـ در تاریخ 1398/03/01

فهرست مناطق کمتر توسعه­­ یافته برای پرداخت فوق ­العاده مناطق کمتر توسعه ­یافته

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره ۵۳۹۰۳۷ مورخ 1397/۱۰/03 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

فهرست مناطق کمتر توسعه­­ یافته برای پرداخت فوق ­العاده مناطق کمتر توسعه ­یافته موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ 1398/۴/10و فهرست پیوست آیین­ نامه فوق­ العاده ­های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵هـ مورخ 1374/۱/14 برای برقراری فوق العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه کماکان معتبر هستند.

برای دانلود تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

 

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی