بخشنامه 200/1402/04 مورخ 1402/02/17مالیات حقوق

نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود:

1-« ماده (6) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) آخرین اراده قانوگذار بوده و بر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) حاکم می باشد، لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

2- با عنایت به مفاد بند (7) ماده (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) تعریف «حقوق ورودی» تغییر نموده و تعریف مندرج در بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 قابلیت اجرا ندارد.

3- بر اساس ماده (46) و تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) وصول مالیات بر عهده گمرک می باشد.

4- جرایم مقرر در مواد (35)، (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است.

5 -با عنایت به ماده (108) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) مأخذ محاسبه جریمه ، حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود، لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند «ب» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) است».

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012