بخشنامه‌210/1400/15 در تاریخ1400/03/08
بخشنامه‌210/1400/15 در تاریخ1400/03/08

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم ( الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری )

پيرو بخشنامه هاي  شماره210/99/85 مورخ1399/11/12 وشماره 210/99/78 مورخ1399/10/27 و شماره210/99/59 مورخ 1399/08/14  وشماره210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پيوست تصوير اصلاحيه ضوابط اجرايي  موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت « موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری بعد از عبارت» موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی