بخشنامه200/1400/24 درتاریخ 1400/03/30تحلیل گزارشات مالی

بخشنامه200/1400/24 درتاریخ 1400/03/30

ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هم)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (س)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه های شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ مورخ1400/02/07 وشماره 20785/58715 مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸ هيئت محترم وزیران تصاویر پیوست، جهت اجراء ابلاغ می شود:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ا- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

٣- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

٧- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظيراوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی با ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی شوند.

۱۰- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعي شده يا تأدیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاههای اجرایی واگذار می شوند

۱۲- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه تعیین می شود. به ازای هرسال تأخير تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.

۱۴- مبلغ اسمی : مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

۵- در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوطه توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات وعوارض ارزش افزوده توسط متقاضي يا عدم ارائه گواهي مذكور ، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذارشده بابت ماليات وعوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است .

۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق های مناسب حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشر شده در سال 1400 سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد ياد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذكور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده ۲۱ – هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۰ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) باز پرداخت آن بر عهده دولت است و درقبال طلب اشخاص از دولت بابت در آمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان  هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزيل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از ميزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با استنتاج از تعريف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حكم بند (ل) تبصره ۵ قانون بودجه مذکور مبنی اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش ازميزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزينه تنزيل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنايت به حکم ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفاً به عرضه کالا و ارائه خدمات  درایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشدلذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012