بخشنامه‌200/1400/14 در تاریخ1400/03/04
بخشنامه‌200/1400/14 در تاریخ1400/03/04

ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونامورخ1400/2/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال )

ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرای ابلاغ می شود:

“4- حمایت های مالیاتی

  • صدور، تجدیدنظر و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.
  • صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد:

الف: از بخشودگی کامل جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند.

ب- اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات برارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ1400/03/31 امهال می گردد.”

  امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی