بخشنامه200/1400/11 درتاریخ1400/02/22
بخشنامه200/1400/11 درتاریخ1400/02/22

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 هـ مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

به پیوست تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 که به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی