بخشنامه 8649/235/د، در تاریخ 1400/02/21
بخشنامه 8649/235/د، در تاریخ 1400/02/21

الزام به تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) موضوع بخشنامه 200/95/508 مورخ 1395/03/31

  با سلام و احترام

    حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش­ های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل  شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27،کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم(38) ، فرم دو برگی و…) که پیش­ از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته­ می ­شد، استفاده می ­نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش­ گیری دقیق و موثر از سامانه ­های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه­ های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می­ دارد:

1-­ وفق مفاد بند (هـ) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی­ که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به ­دست­ آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس ­از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند.

2- در­ راستای نیل ­به اهداف مدنظر، ضمن تأکید­بر عدم استفاده از فرم­ های گزارشات مالیاتی پیشین (از­جمله فرم(38)، فرم دو­برگی و….) و تکمیل کاربرگ­های­ حسابرسی (اصلی­ و ­فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31، بدیهی ­است با توجه ­به تنوع فعالیت ­ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ­ های یکسان عملا امکان­ پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در­ این­ صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می­ نمایند. متعاقبا نسخه ­ای از کاربرگ طراحی ­شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود.

علی رستم پور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی