بخشنامه 210/99/99 درتاریخ1399/12/27
بخشنامه 210/99/99 درتاریخ1399/12/27

دادنامه شماره 9909970905811354 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص درآمد اشخاص خارجی از محل اعطای وام و تسهیلات مالی ابلاغ  شد.

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811354  مورخ 1399/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 و نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت یادشده و ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد:

یادآور می شود، ابتدا بر اساس مفاد دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت مذکور، بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع شمول مالیات بر درآمد ناشی از اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثال آنها در ایران انجام می دهند) غیر قابل ابطال اعلام شد.

سپس مطابق دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 آن هیأت، دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد اشخاص خارجی صدرالذکر) ابطال شد.

با توجه به تعارض آرا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد، متعاقبا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام و ضمن نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز صادر نمود.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره  46502 مورخ 1385/09/27 و دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 ابطال شده است.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی