بخشنامه 210/99/99 درتاریخ1399/12/27بخشنامه 210/99/99 درتاریخ1399/12/27

دادنامه شماره 9909970905811354 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص درآمد اشخاص خارجی از محل اعطای وام و تسهیلات مالی ابلاغ  شد.

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811354  مورخ 1399/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 و نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت یادشده و ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد:

یادآور می شود، ابتدا بر اساس مفاد دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت مذکور، بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع شمول مالیات بر درآمد ناشی از اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثال آنها در ایران انجام می دهند) غیر قابل ابطال اعلام شد.

سپس مطابق دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 آن هیأت، دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد اشخاص خارجی صدرالذکر) ابطال شد.

با توجه به تعارض آرا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد، متعاقبا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام و ضمن نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز صادر نمود.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره  46502 مورخ 1385/09/27 و دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 ابطال شده است.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بخشنامه مالیاتی 46502

پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد:

مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012