بخشنامه 210/99/71 در تاریخ1399/10/17
بخشنامه 210/99/71 در تاریخ1399/10/17

اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با ق.م.م در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی اعلام شد.

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح‌شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، همزمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور بدین وسیله مقرر می­دارد:

  • اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات­های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می‌باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
  • معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می‌باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این ماده مستثنی هستند.
  • اعمال سایر معافیت‌ها با نرخ صفرمالیاتی (از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و معافیت­های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی