بخشنامه 210/1400/46 مورخ 1400/06/23
بخشنامه 210/1400/46 مورخ 1400/06/23

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 در خصوص ابلاغ  احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190 مورخ 1400/05/19 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 11/40887-300مورخ 1400/05/16رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد “سهو قلم” درنگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیر الذکر، درجزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون یاد شده “عبارت ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم” به “ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم” اصلاح می شود .

محمود علیزاده 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی