بخشنامه 210/1400/45 مورخ 1400/06/15آثار تاریخی

بخشنامه 210/1400/45 مورخ 1400/06/15

ارسال آئین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی وبهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول وبافت های تاریخی _فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی وتاریخی، فرهنگی و با ارزش

به پیوست تصویر آئین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت­های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و باارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت 58183هـ مورخ 1400/05/06 هیات محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید: “هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود” جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یاد شده ( اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی  قرار می­گیرد.

————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تعریف اموال غیر منقول در قانون

تعریف اموال غیر منقول در ابتدای قانون مدنی (مواد 12 تا 18) آورده شده است. در ماده 12 اینگونه بیان شده است که اموال غیر قابل نقل جزو اموال غیر منقول محسوب می شوند. در واقع اموالی که نقل آنها موجب خرابی و خسارت شود جزو مال غیرمنقول تلقی می شوند. در ماده 13 نیز آورده شده که اراضی و ابنیه و هر چه که در بنا منصوب و جزو آن محسوب می شود غیرمنقول است. همچنین تمامی مصالح و موادی که در آن بنا استفاده شده باشد. در ماده 14 که کمی جای بحث دارد ذکر شده است اموالی مثل آینه، مجسمه و … که در بنا یا زمین به کار رفته باشد و به سبب نقل موجب خرابی خود یا محل آن می شوند مال غیرمنقول است. در ماده 16 نیز ذکر شده تمامی درختان و موارد دیگر که در زمین کاشته شده است تا زمانی که بریده یا کنده نشده، مال غیرمنقول هستند. در ماده 17 قانون مدنی ذکر گردیده که حیوانات و اشیای مورد استفاده برای زراعت در باغات و زمین های زراعی جزو اموال غیرمنقول به شمار می روند. البته بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده محاکم است زیرا ممکن است جزئیات زیادی داشته و محل اختلاف باشد. در ماده 18 نیز به این موضوع اشاره شده که حقوقی از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و مواردی نظیر دعوای خلع ید و نظیر آن تابع و مشمول قوانین اموال غیرمنقول می شوند.

انواع مال غیرمنقول و مثال هایی در مورد آن

تمامی زمین ها، ساختمان ها، باغات و … که جزو املاک هستند جزو اموال غیرمنقول محسوب می شوند. همچنین کلیه موارد و مصالح مورد استفاده در املاک که در تعریف مال غیرمنقول به آن اشاره کردیم.

شرایط تبدیل مال غیر منقول به مال منقول

همانطور که گفته شد بخش قابل توجهی از اموال غیرمنقول به دارایی های املاکی مربوط می شود. حال اگر از تخریب ملک، مصالحی مانند آجر و فولاد و … استخراج شود این موارد به اموال منقول تبدیل می شوند. باید در نظر گرفت که تا زمان تخریب قانونی ملک، مصالح مورد استفاده قابلیت تغییر ماهیت ندارند.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012