بخشنامه 210/1400/45 مورخ 1400/06/15
بخشنامه 210/1400/45 مورخ 1400/06/15

ارسال آئین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی وبهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول وبافت های تاریخی _ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

به پیوست تصویر آئین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت­های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و باارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت 58183هـ مورخ 1400/05/06 هیات محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید: “هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود” جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یاد شده ( اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی  قرار می­گیرد.

 

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی