بخشنامه 210/1400/7 در تاریخ1400/02/21
بخشنامه 210/1400/7 در تاریخ1400/02/21

شرایط معافیت مالیاتی ق.م.م برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی  ابلاغ می‌شود.

به پیوست تصویر رای عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات­های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

محمود علیزاده

 برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی