بخشنامه 200/99/95 درتاریخ1399/12/25
بخشنامه 200/99/95 درتاریخ1399/12/25

ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) اعلام  شد.

در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1400 ابلاغ  می‌شود .

1 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل،

2 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی،

3 – ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل،

4 – ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی،

5 – ارزش انواع  موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل،

6 – ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی،

مقتضی است برای اخذ حق‌الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد.                                                                                                                  

 امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی