بخشنامه 200/1403/02 مورخ 1403/02/10
در راستای اجرای دادنامه شماره 2080 مورخ 1401/09/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره د/56944/200 مورخ 1402/08/21با موضوع اصلاح مفاد بخشامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود، وفق مقررات مربوطه، در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود، مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق، مقرر می دارد:

در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره; از جمله بند (7) بخشنامه شماره 200/1401/10مورخ 1401/02/10، بند (8) بخشنامه شماره 200/1401/1مورخ 1401/01/07، جزء (4) از بند (3) بخشنامه شماره 200/98/45مورخ 1398/05/27و بند (2) بخشنامه شماره 200/97/2مورخ 1397/01/26و اصلاحیه آن به شماره 200/97/49مورخ 1397/03/23با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی، این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات، بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه، در اختیار سازمان امور مالیاتی است، می بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012